Red to be Blue is een actiebureau voor radicale verduurzaming. Voor bedrijven en organisaties. Startend of bestaand. Voor initiatieven, samenwerkingen, steden of regio’s. Voor producten, processen en diensten. We realiseren ondernemende oplossingen volgens de principes van ‘the blue economy’; geen negatieve gevolgen voor het milieu en een maximaal positief maatschappelijk effect.

The blue economy

Kijk dit korte fimpje voor een heldere ‘uitleg’.

World Improving Entrepeneurs

WIERed to be Blue wil in elk opzicht de ‘grijze’ economie verslaan. En daarbij verder gaan dan ‘groen’. We maken met klanten graag een grote stap naar schoner, zuiniger, slimmer, socialer en leuker. Van maatschappelijk verantwoord naar World Improving Entrepreneurs.

Aanjagers

We treden op als aanjagers én regisseurs. Betrekken alle talenten – binnen en buiten ons netwerk – die kunnen bijdragen. Op het gebied van technologie, organisatievermogen, creativiteit, samenwerking en financiering. We verbinden ons altijd aan resultaten en participeren als dat kan.

We zijn rationele optimisten die veel verder gaan dan u voor mogelijk houdt. We kiezen vaak voor verrassende routes, omdat we weten dat het anders en beter kan. U mag hoge eisen aan ons stellen. Dat vinden we juist leuk.